[Đặc sắc] Các Tính Năng Thú Vị Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1

06-09-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Đặc sắc] Các Tính Năng Thú Vị Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 1Thiên Niên Tiên Tửu

a. Giới thiệu

- Là tính năng đặc sắc, cho phép người chơi dùng tàn hồn đổi thành những bình rượu giúp tăng tiềm lực cho đệ tử.

b. Quy đổi

- Mỗi ngày, người chơi có thể đến tửu quán, gặp Tiêu Phong để đổi tàn hồn đệ tử lấy bình rượu.

- Tiêu Đại Hiệp sẽ đưa ra 3 yêu cầu tương ứng:

  • 1 tàn hồn đệ tử Bính ngẫu nhiên: đổi 1 bình Nhị Oa Đầu (gia tăng 2 tiềm lực).
  • 1 tàn hồn đệ tử Ất ngẫu nhiên: đổi 1 bình Trúc Diệp Thanh (gia tăng 4 tiềm lực).
  • 1 tàn hồn đệ tử Giáp ngẫu nhiên: đổi 1 bình Mai Khôi Lộ (gia tăng 8 tiềm lực)

- Hằng ngày có thể đổi rượu không giới hạn

[Đặc sắc] Các Tính Năng Thú Vị Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 2

Tuy nhiên, 1 đệ tử chỉ có thể uống 1 bình rượu (không phân biệt loại) mỗi ngày.

- Nếu không có được tàn hồn yêu cầu, có thể chời thời gian reset tàn hồn mới, hoặc dùng vàng để mua ngay

  • Nhị Oa Đầu: 20 KNB
  • Trúc Diệp Thanh: 40KNB
  • Mai Khôi Lộ: 80 KNB

[Đặc sắc] Các Tính Năng Thú Vị Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 3Bát Quái Trận

- Là hệ thống phụ trợ giúp tăng chỉ số cho toàn bộ môn phái. Thất tinh trận gồm 8 ô, các ô này có thể được mở khóa thông qua các sự kiện trong game, đặc biệt là hoạt động bái lạy Độc Cô. Số chỉ số được tăng cho toàn bộ môn phái được tính bằng 1/10 chỉ số gốc của nhân vật được đứng trong ô.

[Đặc sắc] Các Tính Năng Thú Vị Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 4 Ăn Gà

- Là hoạt động hằng ngày, diễn ra vào 12h-13h và 18h-19h, vào thời gian này người chơi sẽ được tặng 1 con gà quay mà khi ăn sẽ tăng 10 điểm thể lực.

 

x
giftcode
Game SG140