QUÀ TẶNG SỰ KIỆN BÁO DANH NHẬN QUÀ

18-10-2016

 

Khi báo danh thành công và đạt số ngày tích lũy sau các bạn sẽ nhận được 1 giftcode tương ứng với các phần thưởng dưới đây:

Bằng hữu lưu ý là báo danh liên tục nhé.

Ngày 1: 20 gà quay + 5000 bồi dưỡng đan

Ngày 3: 500 hồn tướng trương tam

Ngày 5: 500 Tẩy Tủy Đan 

Ngày 7: 500 thần huyết thạch

Ngày 10: 10 tinh kim + 10 gà quay

Ngày 12: 10 tinh kim + 2k bồi 

Ngày 14: 10 tinh kim + 100 nguyên khí đan 

Ngày 15: 20 tinh kim + 5 hứa nguyện

 

x
giftcode
Game SG140