Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 3

05-09-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

Xem phần 1 tại đây

Xem phần 2 tại đây

Phần 3 của loạt bài sẽ giới thiệu cho các bạn loại chiêu thức cuối cùng: Kỹ Năng Phụ Trợ

- Kỹ Năng Phụ Trợ có thể gia tăng 1 hoặc nhiều loại chỉ số cho nhân vật (có thể là phụ trợ đơn hoặc quần thể tùy theo kỹ năng)

1. Cấp Tím

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 3 - 1

2. Cấp Lam

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 3 - 2

3. Cấp Lục

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 3 - 3

Vậy là loạt bài giới thiệu về chiêu thức đã kết thúc, hi vọng các bạn có thể lựa chọn những kĩ năng thích hợp với mình.

 

x
giftcode
Game SG140