Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 2

05-09-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

Xem phần 1 tại đây

Xem phần 3 tại đây

Loạt bài về chiêu thức trong Mộng Võ Lâm tiếp tục với phần 2: Quần thể công kích

- Quần Thể Công Kích là loại công kích gây sát thương trên 1 diện tích trong trận đấu (quy định bằng AOE của mỗi chiêu, AOE là đường kính khu vực ảnh hưởng bởi võ công)

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 2 - 1 Cấp Giáp

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 2 - 2

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 2 - 3Cấp Ất

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 2 - 4

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 2 - 5Cấp Bính

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 2 - 6

Đón xem phần 3: Kỹ năng phụ trợ

x
giftcode
Game SG140