Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1

05-09-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

Xem phần 2 tại đây

Trong Mộng Võ Lâm, người chơi có thể lĩnh ngộ chiêu thức khi khám phá thế giới

- Chiêu thức được chia làm 3 loại với công dụng và hiệu quả riêng biệt. Ở phần đầu tiên này chúng ta sẽ nói về loại thứ nhất: Đơn Thể Công Kích

- Đơn Thể Công Kích là loại công kích gây sát thương cho 1 mục tiêu, có thể đi kèm hiệu ứng hoặc không

Danh sách các chiêu :

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 1. Cấp Giáp

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 2

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 3Cấp Ất

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 4

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 5 Cấp Bính

Giới Thiệu Chiêu Thức Trong Mộng Võ Lâm - Phần 1 - 6

Đón xem phần 2: Quần thể công kích

 

 

x
giftcode
Game SG140