[Luyện Công] Luận Kiếm

06-09-2014

        Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

  Luận kiếm là hoạt động thường xuyên mà người chơi Mộng Võ Lâm có thể tham gia cả ngày, được mở vào level 5.

- Khi tham gia hoạt động này, người chơi có cơ hội tỷ thí võ công với các người chơi khác trong cùng 1 server và sẽ có cơ hội được nhận những phần thưởng giá trị, Bồi Dưỡng Đan.

- Mỗi lần tham gia luận kiếm sẽ tốn 1 thể lực.

- Tương ứng với mỗi thứ hạng người chơi đạt được, cứ 10 phút sẽ được thưởng 1 lượng Điểm Thưởng nhất định.

- Ngoài ra, người chơi mỗi khi unlock được 1 thành tựu Luận Kiếm cũng sẽ có phần thưởng:

Thành Tựu

Bồi Dưỡng Đan

Lần đầu vào top 1000

100

Lần đầu vào top 500

200

Lần đầu vào top 200

300

Lần đầu vào top 100

400

Lần đầu vào top 50

500

Lần đầu vào top 10

600

Lần đầu vào top 1

800

 

 

x
giftcode
Game SG140