[THÔNG BÁO] DỰ ÁN HỖ TRỢ CHUYỂN THẦN HUYẾT THẠCH SIÊU TƯỚNG TIÊU DAO TỬ & ĐẾ THÍCH THIÊN

27-12-2017

Chư vị bằng hữu thân mến,

Để hỗ trợ cho siêu tướng [Tiêu Dao Tử][Đế Thích Thiên] có thể nhanh chóng bắt nhịp được với meta game hiện tại. BQT quyết định mở Dự án Hỗ Trợ chuyển Thần Huyết Thạch từ 1 đệ tử cũ bất kì sang 2 đệ tử mới kể trên:

Tiếp Nhận Hỗ Trợ: Bằng hữu vui lòng gửi thông tin hỗ trợ trực tiếp tại file Google Doc tương ứng dưới đây:

------------
Đế Thích Thiên: https://goo.gl/muxK7D

Tiêu Dao Tử: https://goo.gl/kzCWUy
------------

Hình Thức Hỗ Trợ:

◾ BQT sẽ xóa toàn bộ số Thần Huyết Thạch đã sử dụng tại DUY NHẤT 1 ĐỆ TỬ CŨ và chuyển sang 1 trong 2 ĐỆ TỬ MỚI theo yêu cầu.

◾ Đệ tử cũ phải từng nhận ít nhất 5000 Thần Huyết Thạch trước đó.

◾ Mỗi tài khoản sẽ được Hỗ Trợ chuyển duy nhất 1 lần cho [Đế Thích Thiên] và duy nhất 1 lần cho [Tiêu Dao Tử] . Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi yêu cầu hỗ trợ.

Ví dụ: Chuyển Thần huyết từ tướng vô danh > đế thích thiên
tướng nhiếp phong > tiêu dao tử.

Lưu ý : những ai cố tình đăng ký sai sự thật, không có tướng cũng khai báo. làm mất thời gian kiểm tra của KTV sẽ bị khóa nick 2 ngày. 
Trong thời gian thông báo hỗ trợ bạn không được bồi dưỡng , chuyển sinh hay buil thêm ở 2 tướng chuyển đổi nữa để tránh lỗi xảy ra khi ktv đang hỗ trợ. 


Ban Quản Trị trân trọng thông báo,
------------------------------------------------------------
Landing chào mừng phiên bản mới kèm code chung hấp dẫn: https://mongvolam.vn/cuu-ngu-chi-ton 
Link báo danh :https://mongvolam.vn/bao-danh
Link Minigame: https://mongvolam.vn/minigame-9-0
Link tải game: 
iOS: http://app.sohagame.vn/cuunguchiton
Hướng dẫn chi tiết cách tải game ios: http://bit.ly/2BSADet
Android: https://goo.gl/81Qx9E
WindowsPhone: https://goo.gl/UxB1i4
PC:https://mongvolam.vn/landing-pc-cuu-ngu-chi-ton

x
giftcode
Game SG140