U Linh Cốc Giảm Giá 20%

26-05-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

U Linh Cốc Giảm Giá 20% - 1

Sự Kiện U Linh Cốc

 

U Linh Cốc Giảm Giá 20% - 2Thời gian: 10h30 ngày 26/5 - 23h30 ngày 29/5

U Linh Cốc Giảm Giá 20% - 3Nội Dung :
● Người chơi sẽ sử dụng bạc hoặc các vật phẩm yêu cầu để đổi lấy các trang bị và đạo cụ - tương ứng sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm thưởng dùng để đổi quà.

● Sau khi đổi sẽ chờ 1 thời gian để có thể đổi lại lần nữa. Có thể dùng 100KNB làm mới nhanh lượt, đồng thời nhận thêm 100 điểm U Linh

● Sự kiện sẽ xuất hiện ở nút sự kiện trong game

U Linh Cốc Giảm Giá 20% - 4Phần thưởng:
★★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị.

★★ Ngoài ra, Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất sẽ nhận các phần quà đặc biệt
☆ Top1 : Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết + 3000 bồi dưỡng đan + 200 nguyên khí đan
☆ Top2 : Rương bộ pháp, nội công S+ SS + 2000 bồi dưỡng đan + 180 nguyên khí đan
☆ Top3 : Rương bộ pháp, nội công S + 1000 bồi dưỡng đan + 150 nguyên khí đan

s1 – s123
1. Rương vũ khí + áo giáp
2. Rương trang sức giáp
3. Rương vũ khí + áo giáp truyền thuyết
4. Rương trang sức truyền thuyết
5. Rương Mũ Giáp Truyền Thuyết
6. Hồng Ti Tú Châm
7. Tiểu Lý Phi Đao
8. Tàn Hồn Đệ Tử: Diệp Cô Thành, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Bất Bại, Tây Môn Xuy Tuyết, Lý Tầm Hoan, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh
9. Rương bộ pháp, nội công giáp
10. Rương bộ pháp, nội công cao cấp
11. Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết
12. 500 bồi dưỡng đan
13. 15 gà quay
14. Bạc

s124 – s132 
1. Rương vũ khí + áo giáp
2. Rương trang sức giáp
3. Rương vũ khí + áo giáp truyền thuyết
4. Rương trang sức truyền thuyết
5. Rương Mũ Giáp Truyền Thuyết
6. Hồng Ti Tú Châm
7. Tiểu Lý Phi Đao
8. Tàn Hồn Đệ Tử: Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Bất Bại, Tây Môn Xuy Tuyết, Quách Tương, , Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh
9. Rương bộ pháp, nội công giáp
10. Rương bộ pháp, nội công cao cấp
11. Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết
12. 500 bồi dưỡng đan
13. 15 gà quay
14. Bạc

s133 – s154
1. Rương vũ khí + áo giáp
2. Rương trang sức giáp
3. Rương vũ khí + áo giáp truyền thuyết
4. Rương trang sức truyền thuyết
5. Rương Mũ Giáp Truyền Thuyết
6. Hồng Ti Tú Châm
7. Tàn Hồn Đệ Tử: Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Xuy Tuyết, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh
8. Rương bộ pháp, nội công giáp
9. Rương bộ pháp, nội công cao cấp
10. Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết
11. 500 bồi dưỡng đan
12. 15 gà quay

s155 – s159
1. Rương vũ khí + áo giáp
2. Rương trang sức giáp
3. Rương vũ khí + áo giáp truyền thuyết
4. Rương trang sức truyền thuyết
5. Rương Mũ Giáp Truyền Thuyết
6. Tàn Hồn Đệ Tử: Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Vương Ngữ Yên, Tiêu Phong, Quách Tĩnh, Hoàng Dung
7. Rương bộ pháp, nội công giáp
8. Rương bộ pháp, nội công cao cấp
9. Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết
10. 500 bồi dưỡng đan
11. 15 gà quay

s160 - s164
1. Rương vũ khí + áo giáp
2. Rương trang sức giáp
3. Rương vũ khí + áo giáp truyền thuyết
4. Rương trang sức truyền thuyết
5. Rương Mũ Giáp Truyền Thuyết
6. Tàn Hồn Đệ Tử: Tiêu Phong, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên
7. Rương bộ pháp, nội công giáp
8. Rương bộ pháp, nội công cao cấp
9. Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết
10. 500 bồi dưỡng đan
11. 15 gà quay
12. Mũ ất Bích Hà Lưu Tô

-------------------------------------------------------
Mộng Võ Lâm- Game kiếm hiệp 3D đầu tiên của người Việt
● Trang chủ:http://mongvolam.sohagame.vn/
● Hội những người cùng chơi MVL: bit.ly/GroupMVL
★ iOS: bit.ly/MVL-iOS
★ Android: bit.ly/androidmvl
★ Windows Phone: bit.ly/WP_MVL
★ Trực tiếp: bit.ly/MVL_sohagame
★ PC: bit.ly/mvlpc_201

 

Võ Lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140