[Sự Kiện] Vạn Dặm Chiêu Mộ 8

02-01-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự kiện] Vạn dặm - 1

◈ Thời gian:  10h ngày 02/01/2015 - 23h59 04/01/2015
 

◈ Nội Dung:

Khi tham gia chiêu mộ đệ tử trong chợ có cơ hội nhận được tàn hồn đệ tử Giáp

◈ Chi Tiết: 

Trong thời gian sự kiện, tại sv s1 đến s36

- Chiêu mộ đệ tử ở ô 200KNB có cơ hội nhận được Diệt Tuyệt Sư Thái

- Chiêu mộ ở ô 500KNB có cơ hội nhận được Hoàng Sam Nữ Tử

Võ Lâm Sơn Trang kính bút !

x
giftcode
Game SG140