[Sự Kiện] Vạn Dặm Chiêu Mộ 6

03-12-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự Kiện] Vạn Dặm Chiêu Mộ 6 - 1

◈ Thời gian: 10h ngày 03/12 - 23h30 ngày 06/12

◈ Nội Dung:

Khi tham gia chiêu mộ đệ tử trong chợ có cơ hội nhận được tàn hồn đệ tử Giáp

◈ Chi Tiết: 

Trong thời gian sự kiện, tại sv s1 đến s19 

- Chiêu mộ đệ tử ở ô 200KNB có cơ hội nhận được Kim Luân Pháp Vương

- Chiêu mộ ở ô 500KNB có cơ hội nhận được Dương Quá

◈ Lưu ý: : Về đệ tử Dương Quá:

- Skill cực khủng: Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng

- Hứa Nguyện: Ra Tiểu Long Nữ

 

Võ lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140