[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 5

20-11-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 5 - 1

◈ Thời gian: 10h ngày 19/11 - 23h30 ngày 22/11

◈ Nội Dung:

Khi tham gia chiêu mộ đệ tử trong chợ có cơ hội nhận được tàn hồn đệ tử Giáp

◈ Chi Tiết: 

Trong thời gian sự kiện, tại sv s1 đến s19 

- Chiêu mộ đệ tử ở ô 200KNB có cơ hội nhận được Hồng Thất Công

- Chiêu mộ ở ô 500KNB có cơ hội nhận được Âu Dương Phong

 

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 5 - 2

 

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 5 - 3

 

 

Võ lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140