[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 4

13-11-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 4 - 1

◈ Thời gian: 10h 13/10 - 9h 16/10

◈ Nội Dung:

Khi tham gia chiêu mộ đệ tử trong chợ có cơ hội nhận được tàn hồn đệ tử Giáp

◈ Chi Tiết: 

Trong thời gian sự kiện, tại sv s1 đến s19 

- Chiêu mộ đệ tử ở ô 200KNB có cơ hội nhận được A Phi

- Chiêu mộ ở ô 500KNB có cơ hội nhận được Chu Bá Thông

 

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 4 - 2

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 4 - 3

 

 

Võ lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140