[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 3

06-11-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 3 - 1◈ Thời gian: 10h 06/11 - 9h 09/11

◈ Nội Dung:
Khi tham gia chiêu mộ đệ tử trong chợ có cơ hội nhận được tàn hồn đệ tử Giáp

◈ Chi Tiết: 
Trong thời gian sự kiện, tại sv s1 đến s19 :

- Chiêu mộ đệ tử ở ô 200KNB có cơ hội nhận được tàn hồn Hoàng Dược Sư
- Chiêu mộ ở ô 500KNB có cơ hội nhận được tàn hồn Hoàng Dung

@ Lưu ý: Các sv khác vẫn diễn ra sự kiên Vạn dặm cũ 

 

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 3 - 2

 

   [Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ 3 - 3


Võ Lâm Sơn Trang kính bút

x
giftcode
Game SG140