[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ

08-10-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ - 1

◈ Thời gian: 10h 9/10 - 9h 13/10

◈ Nội Dung:

Khi tham gia chiêu mộ đệ tử trong chợ có cơ hội nhận được tàn hồn đệ tử Giáp

◈ Chi Tiết: 

Trong thời gian sự kiện, tại sv s1 đến s8 chiêu mộ đệ tử ở ô 200KNB có cơ hội nhận được Cưu Ma Trí - chiêu mộ ở ô 500KNB có cơ hội nhận được Quách Tĩnh

Lưu ý: Các sv từ s9 đến s12 vẫn diễn ra sự kiên Vạn dặm cũ : Chiêu mộ đệ tử ở ô 200KNB có cơ hội nhận được Đoàn Dư, chiêu mộ ở ô 500KNB có cơ hội nhận được Tiêu Phong

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ - 2

[Sự kiện] Vạn dặm - Chiêu mộ - 3

 

Võ lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140