[Sự Kiện] U Linh Cốc 7

03-02-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự Kiện] U Linh Cốc 7 - 1

Sự Kiện U Linh Cốc

✿✿✿Thời gian: 12h ngày 03/02 - 23h30 ngày 06/02

✿✿✿Nội dung:

● Người chơi sẽ sử dụng bạc hoặc các vật phẩm yêu cầu để đổi lấy các trang bị và đạo cụ - tương ứng sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm thưởng dùng để đổi quà.

● Sau khi đổi sẽ chờ 1 thời gian để có thể đổi lại lần nữa. Có thể dùng KNB để làm mới lượt đổi nhanh.

● U Linh Cốc sẽ xuất hiện ở phần Sự Kiện trong game.

★★ Lưu ý: Sự kiện sẽ diễn ra theo từng cụm với các cụm máy chủ s1 - s55, s56 - s83, s84 - s90 và s91 - s99, s100 - s108

✿✿✿ Phần thưởng:

◈◈◈Tại máy chủ s1 - s55
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương vũ khí + áo giáp 
2. Rương trang sức giáp 
3. Chu Tước Châm 
4. Hồng Ti Tú Châm 
5. Tàn Hồn Đệ Tử: Đông Phương Bất Bại, Quách Tĩnh, Âu Dương Phong, Hoàng Sam Nữ Tử 
6. Rương bộ pháp, nội công S 
7. Rương nội công, bộ pháp Truyền Thuyết
8. Rương trang bị truyền thuyết 
9. Rương trang sức truyền thuyết 
10. 10 Hắc Linh Chi 
11. Kim Cang Phục Ma (hạ)

◈◈◈Tại máy chủ s56 - s83 
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí + Áo Giáp 
2. Rương Trang Sức Giáp 
3. Chu Tước Châm 
4. Phỉ Thúy Kim Phụng 
5. Hồng Ti Tú Châm 
6. Tàn Hồn Đệ Tử: Đông Phương Bất Bại, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Quách Tĩnh 
7. Rương bộ pháp, nội công S 
8. Rương nội công, bộ pháp Truyền Thuyết 
9. Rương trang bị Truyền Thuyết 
10. Rương trang sức Truyền Thuyết 
11. 10 Hắc Linh Chi 
12. Kim Cang Phục Ma (hạ)

◈◈◈ Tại máy chủ s84 - s99
1. Rương Vũ khí + Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. Mảnh phỉ thúy kim phụng
4. Tàn Hồn Đệ Tử: Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Vương Ngữ Yên, Quách Tĩnh
5. Rương bộ pháp, nội công S
6. Rương nội công, bộ pháp Truyền Thuyết 
7. Rương trang bị truyền thuyết
8. Rương trang sức truyền thuyết
9. 10 Hắc Linh Chi
10. Kim Cang Phục Ma (hạ)

◈◈◈ Tại máy chủ s100 - s108
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí + Áo Giáp 
2. Rương Trang Sức Giáp 
3. Tàn Hồn Đệ Tử: Tiêu Phong, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên 
4. Rương bộ pháp, nội công S 
5. Rương nội công, bộ pháp Truyền Thuyết 
6. 10 Hắc Linh Chi 
7. Kim Cang Phục Ma (hạ) 
8. Bích Hà Lưu Tô

★★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất mỗi server sẽ nhận các phần quà đặc biệt

☆ Top1 : Rương Bộ Pháp SSS + 3.000 Bồi dưỡng đan + 400 Nguyên khí đan

☆ Top2 : Rương Bộ Pháp, Nội Công S - SS + 2.000 Bồi dưỡng đan + 300 Nguyên khí đan

☆ Top3 : Rương Bộ Pháp, Nội Công S + 1.000 Bồi dưỡng đan + 200 Nguyên khí đan

Võ Lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140