[Sự Kiện] U Linh Cốc 4

22-12-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự Kiện] U Linh Cốc 4 - 1

Sự Kiện U Linh Cốc

✿✿✿Thời gian: 12h ngày 22/12 – 23h30 ngày 25/12

✿✿✿Áp dụng: máy chủ S1 - S83

✿✿✿Nội Dung: tham gia U Linh Cốc tại phần Sự Kiện trong game.

● Người chơi sẽ sử dụng bạc hoặc các vật phẩm yêu cầu để đổi lấy các trang bị và đạo cụ - tương ứng sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm thưởng dùng để đổi quà.

● Sau khi đổi sẽ chờ 1 thời gian để có thể đổi lại lần nữa. Có thể dùng KNB để làm mới lượt đổi nhanh.

● U Linh Cốc sẽ xuất hiện ở phần Sự Kiện trong game, Chọn phần Đổi Thưởng để xem và đổi quà tặng.

★★ Lưu ý: Sự kiện sẽ diễn ra chia cụm trên máy chủ s1 - s40, s41 - s55 và s56 - s83

✿✿✿ Phần thưởng: 
◈◈◈Tại máy chủ s1 - s40

★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí, Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. Mảnh Huyền Thiết Trọng Kiếm
4. Mảnh Tung Dương Thiết Kiếm
5. Tàn Hồn Đệ Tử: Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Dương Quá
6. Bí Kíp Thiên Tinh Chi Ngọc
7. 100 Thiệp Mời 
8. 300 Thiệp Mời 
và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất mỗi sv sẽ nhận các phần quà đặc biệt:
☆ Top1 : Rương bộ pháp SSS + 3.000 Bồi Dưỡng Đan + 1.000 Thiệp Mời
☆ Top2 : Rương bộ pháp SS + 2.000 Bồi Dưỡng Đan + 600 Thiệp Mời
☆ Top3 : Rương nội công SS + 1.000 Bồi Dưỡng Đan + 400 Thiệp Mời

◈◈◈Tại máy chủ s41 - s55 
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí, Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. Mảnh Nhuyễn Vị Giáp
4. Tàn Hồn Đệ Tử: Quách Tĩnh, Vương Ngữ Yên
5. Bí Kíp Thiên Tinh Chi Ngọc
6. 100 Thiệp Mời 
7. 300 Thiệp Mời 
và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất mỗi sv sẽ nhận các phần quà đặc biệt
☆ Top1 : Hộp Nội cộng + bộ pháp S+SS + 3.000 Bồi Dưỡng Đan + 1.000 Thiệp Mời
☆ Top2 : Hộp nội công + Bộ pháp S + 2.000 Bồi Dưỡng Đan + 600 Thiệp Mời
☆ Top3 : Hộp bộ pháp S + 1.000 Bồi Dưỡng Đan + 400 Thiệp Mời

◈◈◈ Tại máy chủ s56 - s83 
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí, Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. Tàn Hồn Đệ Tử: Tiêu Phong, Quách Tĩnh, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên
4. Bích Hà Lưu Tô
5. 100 Thiệp Mời 
6. 300 Thiệp Mời 
và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

★★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất  mỗi sv sẽ nhận các phần quà đặc biệt
☆ Top1 : Hộp Nội cộng+bộ pháp S+SS + 3.000 Bồi Dưỡng Đan + 1.000 Thiệp Mời
☆ Top2 : Hộp nội công + Bộ pháp S + 2.000 Bồi Dưỡng Đan + 600 Thiệp Mời
☆ Top3 : Hộp bộ pháp S + 1.000 Bồi Dưỡng Đan + 400 Thiệp Mời

Võ Lâm sơn trang kính bút

 
x
giftcode
Game SG140