[Sự Kiện] U Linh Cốc 3

08-12-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự Kiện] U Linh Cốc 3 - 1

Sự Kiện U Linh Cốc

✿✿✿Thời gian: 12h ngày 8/12 – 23h30 ngày 12/12

✿✿✿Nội Dung :

● Người chơi sẽ sử dụng bạc hoặc các vật phẩm yêu cầu để đổi lấy các trang bị và đạo cụ - tương ứng sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm thưởng dùng để đổi quà.

● Sau khi đổi sẽ chờ 1 thời gian để có thể đổi lại lần nữa. Có thể dùng KNB để làm mới lượt đổi nhanh.

● U Linh Cốc sẽ xuất hiện ở phần Sự Kiện trong game

★★ Lưu ý: Sự kiện sẽ diễn ra chia cụm trên máy chủ s1 - s19, s20 - s40 và s41 - s55 

✿✿✿ Phần thưởng: 
◈◈◈Tại máy chủ s1 - s19

★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Đổi Rương Vũ khí (Huyền thiết trọng kiếm...)
2. Đổi Rương Trang Sức 
3. Đổi Rương Y phục (Nhuyễn vị giáp...)
4. Tàn Hồn đệ tử: Quách Tĩnh x5, Chu Bá Thông x5, Vương Ngữ Yên x5
5. Bồi dưỡng đan
6. Thiên vân chi thần
7. Chu tước châm ( mũ )
và 1 số đạo cụ hấp dẫn khác 

★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất sẽ nhận các phần quà đặc biệt
☆ Top 1: Rương Nội Công, Bộ Pháp S + SS + 3000 bồi dưỡng đan
☆ Top 2: Rương Nội Công, Bộ Pháp S + 2000 bồi dưỡng đan
☆ Top 3: Rương Bộ Pháp S + 1000 bồi dưỡng đan

◈◈◈Tại máy chủ s20 - s40
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Đổi Rương Vũ khí (Huyền thiết trọng kiếm...)
2. Đổi Rương Trang Sức 
3. Đổi Rương Y phục (Nhuyễn vị giáp...)
4. Tàn Hồn đệ tử: Quách Tĩnh x5, Tiêu Phong x5, Vương Ngữ Yên x5
5. Bồi dưỡng đan
6. Thiên vân chi thần 
7. Chu tước châm ( mũ )
và 1 số đạo cụ hấp dẫn khác 

★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất sẽ nhận các phần quà đặc biệt
☆ Top 1: Rương Nội Công, Bộ Pháp S + SS + 3000 bồi dưỡng đan
☆ Top 2: Rương Nội Công, Bộ Pháp S + 2000 bồi dưỡng đan
☆ Top 3: Rương Bộ Pháp S + 1000 bồi dưỡng đan

◈◈◈ Tại máy chủ s41 - s55 
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Đổi Rương Vũ khí 
2. Đổi Rương Trang Sức 
3. Đổi Rương Y phục 
4. Đổi mũ ất Bích Hà Lưu Tô
5. Tàn Hồn đệ tử: Tiêu Phong x5, Vương Ngữ Yên x5, Đoàn Dự x5
6. Bồi dưỡng đan

★★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất sẽ nhận các phần quà đặc biệt
☆ Top 1: Rương Nội Công, Bộ Pháp S + SS + 3000 bồi dưỡng đan
☆ Top 2: Rương Nội Công, Bộ Pháp S + 2000 bồi dưỡng đan
☆ Top 3: Rương Bộ Pháp S + 1000 bồi dưỡng đan

Võ Lâm sơn trang kính bút

 
x
giftcode
Game SG140