★★ [Sự Kiện] U Linh Cốc 18/03 ★★

18-03-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

★★ [Sự Kiện] U Linh Cốc 18/03 ★★ - 1

Sự Kiện U Linh Cốc

✿✿✿Thời gian: 11h ngày 18/03 - 23h30 ngày 21/03

✿✿✿Nội dung:

● Người chơi sẽ sử dụng bạc hoặc các vật phẩm yêu cầu để đổi lấy các trang bị và đạo cụ - tương ứng sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm thưởng dùng để đổi quà.

● Sau khi đổi sẽ chờ 1 thời gian để có thể đổi lại lần nữa. Có thể dùng KNB để làm mới lượt đổi nhanh.

● U Linh Cốc sẽ xuất hiện ở phần Sự Kiện trong game.

★★ Lưu ý: Sự kiện sẽ diễn ra theo từng cụm với các cụm máy chủ s1 - s99, s100 - s108, s109 - s123, s124 - s132

✿✿✿ Phần thưởng:

◈◈◈Tại máy chủ s1 - s99

★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương vũ khí + áo giáp
2. Rương trang sức giáp
3. Hồng Ti Tú Châm
4. Chu Tước Châm
5. Tàn Hồn Đệ Tử: Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Xuy Tuyết, Vương Ngữ Yên
6. Rương bộ pháp, nội công S (mới)
7. Rương trang bị truyền thuyết
8. Rương trang sức truyền thuyết
9. Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết
10. 500knb
11. 15 gà quay

◈◈◈ Tại máy chủ s100 - s108
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí + Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. Mảnh phỉ thúy kim phụng
4. Tàn Hồn Đệ Tử: Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh,  Vương Ngữ Yên, Quách Tĩnh
5. Rương bộ pháp, nội công S (mới)
6. Rương trang bị truyền thuyết
7. Rương trang sức truyền thuyết
8. Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết
9. 500knb
10. 15 gà quay

◈◈◈ Tại máy chủ s109 - s123
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí + Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. Rương trang bị truyền thuyết
4. Mảnh Chu Tước Châm
5. Tàn Hồn Đệ Tử: tiêu phong, quách tĩnh, hoàng dung, vương ngữ yên
6. Rương bộ pháp, nội công S (mới)
7. Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết
8. Rương trang sức truyền thuyết
9. 500knb
10. 15 gà quay

◈◈◈Tại máy chủ s124 - s132
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:

1. Rương Vũ khí + Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. Tàn Hồn Đệ Tử: Tiêu Phong, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên
4. Rương bộ pháp, nội công S (mới)
5. Rương trang bị truyền thuyết
6. Rương trang sức truyền thuyết
7. Rương bộ pháp, nội công truyền thuyết
8. 500knb
9. 15 gà quay
10. Bích hà lưu tô

★★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất mỗi server sẽ nhận các phần quà đặc biệt

☆ Top1 : Rương bộ pháp SSS + 30 Thiên sơn tuyết liên

☆ Top2 : Rương bộ pháp, nội công S+ SS + 20 Thiên sơn tuyết liên

☆ Top3 : Rương bộ pháp, nội công S + 15 Thiên sơn tuyết liên

Võ Lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140