★★ [Sự Kiện] U Linh Cốc 11/04 ★★

11-04-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

★★ [Sự Kiện] U Linh Cốc 11/04 ★★ - 1

Sự Kiện U Linh Cốc

✿✿✿Thời gian: 11h ngày 11/4 - 23h30 ngày 14/4

✿✿✿Nội dung:

● Người chơi sẽ sử dụng bạc hoặc các vật phẩm yêu cầu để đổi lấy các trang bị và đạo cụ - tương ứng sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm thưởng dùng để đổi quà.

● Sau khi đổi sẽ chờ 1 thời gian để có thể đổi lại lần nữa. Có thể dùng KNB để làm mới lượt đổi nhanh.

● U Linh Cốc sẽ xuất hiện ở phần Sự Kiện trong game.

★★ Lưu ý: Sự kiện sẽ diễn ra theo từng cụm với các cụm máy chủ s1 - s99, s100 - s108, s109 - s123, s124 - s132 và s133 - s146

✿✿✿ Phần thưởng:

◈◈◈Tại máy chủ s1 - s99
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương vũ khí + áo giáp
2. Rương trang sức giáp
3. Lưu thái tuyết thanh
4. Chu Tước Châm
5. Hồng ty tú châm
6. Lam Linh Tú Trâm
7. Tàn Hồn Đệ Tử: Trương Tam Phong, Quách Tương, Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Bất Bại
8. Rương bộ pháp, nội công S (mới)
9. Rương trang bị truyền thuyết
10. Rương trang sức truyền thuyết
11. 50 thần ngọc bảo rương
12. 15 gà quay

◈◈◈ Tại máy chủ s100 - s108
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương vũ khí + áo giáp
2. Rương trang sức giáp
3. Hồng Ti Tú Châm
4. Chu Tước Châm
5. Tàn Hồn Đệ Tử: Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Xuy Tuyết, Vương Ngữ Yên
6. Lam Linh Tú Trâm
7. Rương bộ pháp, nội công S (mới)
8. Rương trang bị truyền thuyết
9. Rương trang sức truyền thuyết
10. 50 thần ngọc bảo rương
11. 15 gà quay

◈◈◈ Tại máy chủ s109 - s123
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí + Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. Mảnh phỉ thúy kim phụng
4. Tàn Hồn Đệ Tử: Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh,  Vương Ngữ Yên, Quách Tĩnh
5. Rương bộ pháp, nội công S (mới)
6. Rương trang bị truyền thuyết
7. Rương trang sức truyền thuyết
8. 50 thần ngọc bảo rương
9. 15 gà quay

◈◈◈Tại máy chủ s124 - s132
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí + Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. 50 thần ngọc bảo rương
4. Mảnh Chu Tước Châm
5. Tàn Hồn Đệ Tử: Tiêu Phong, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên
6. Rương bộ pháp, nội công S (mới)
7. Rương trang bị truyền thuyết
8. Rương trang sức truyền thuyết
9. 15 gà quay

◈◈◈Tại máy chủ s133 – s146
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:
1. Rương Vũ khí + Áo Giáp
2. Rương Trang Sức Giáp
3. Tàn Hồn Đệ Tử: Tiêu Phong, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên
4. Rương bộ pháp, nội công S (mới)
5. Rương trang bị truyền thuyết
6. Rương trang sức truyền thuyết
7. 50 thần ngọc bảo rương
8. 15 gà quay
9. Bích hà lưu tô

★★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất mỗi server sẽ nhận các phần quà đặc biệt

☆ Top1 : Rương bộ pháp, nội công SSS + 3000 bồi dưỡng đan + 100 thần ngọc bảo rương
☆ Top2 : Rương bộ pháp, nội công S+ SS + 2000 bồi dưỡng đan + 80 thần ngọc bảo rương
☆ Top3 : Rương bộ pháp, nội công S + 1000 bồi dưỡng đan + 70 thần ngọc bảo rương

Võ Lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140