★★ [Sự Kiện] U Linh Cốc 03/03 ★★

03-03-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

★★ [Sự Kiện] U Linh Cốc 03/03 ★★ - 1

Sự Kiện U Linh Cốc

✿✿✿Thời gian: 11h ngày 03/03 - 23h30 ngày 06/03

✿✿✿Nội dung:

● Người chơi sẽ sử dụng bạc hoặc các vật phẩm yêu cầu để đổi lấy các trang bị và đạo cụ - tương ứng sẽ nhận được điểm thưởng. Điểm thưởng dùng để đổi quà.

● Sau khi đổi sẽ chờ 1 thời gian để có thể đổi lại lần nữa. Có thể dùng KNB để làm mới lượt đổi nhanh.

● U Linh Cốc sẽ xuất hiện ở phần Sự Kiện trong game.

★★ Lưu ý: Sự kiện sẽ diễn ra theo từng cụm với các cụm máy chủ s1 - s83, s84 - s90 và s91 - s99, s100 - s108, s109 -123

✿✿✿ Phần thưởng:

◈◈◈Tại máy chủ s1 - s83
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:

1. Ngựa Chiếu Dạ (x15 tương đương 15 ngày) (hỗ trợ chỉ số: 1000 mệnh, 15% ngoại, 15% khí, 10% bạo cho toàn bộ đệ tử)
2. Rương vũ khí + áo giáp
3. Rương trang sức giáp
4. Chu Tước Châm
5. Hồng ty tú châm
6. Tàn Hồn Đệ Tử: Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Bất Bại, Tây Môn Xuy Tuyết, Tiêu Phong, Hoàng Dung
7. Rương bộ pháp, nội công S
8. Rương trang bị truyền thuyết
9. Rương trang sức truyền thuyết
10. 20 thần ngọc bảo rương
11. bí kíp thiên độc kinh (hạ)

◈◈◈ Tại máy chủ s84 - s99

★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:

1. Ngựa Chiếu Dạ (x15 tương đương 15 ngày) (hỗ trợ chỉ số: 1000 mệnh, 15% ngoại, 15% khí, 10% bạo cho toàn bộ đệ tử)
2. Rương vũ khí + áo giáp
3. Rương trang sức giáp
4. Chu Tước Châm
5. Phỉ Thúy Kim Phụng
6. Hồng Ti Tú Châm
7. Tàn Hồn Đệ Tử: Đông Phương Bất Bại, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Dương Quá, Âu Dương Phong
8. Rương bộ pháp, nội công S
9. Rương trang bị truyền thuyết
10. Rương trang sức truyền thuyết
11. 20 thần ngọc bảo rương
12. bí kíp thiên độc kinh (hạ)

◈◈◈ Tại máy chủ s100 - s108
★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:

1. Ngựa Chiếu Dạ (x15 tương đương 15 ngày) (hỗ trợ chỉ số: 1000 mệnh, 15% ngoại, 15% khí, 10% bạo cho toàn bộ đệ tử)
2. Rương Vũ khí + Áo Giáp
3. Rương Trang Sức Giáp
4. Mảnh Nhuyễn Vị Giáp
5. Mảnh Chu Tước Châm
6. Tàn Hồn Đệ Tử: tiêu phong, quách tĩnh, hoàng dung, vương ngữ yên
7. Rương bộ pháp, nội công S
8. 20 thần ngọc bảo rương
9. bí kíp thiên độc kinh (hạ)

◈◈◈Tại máy chủ s109 - s123

★ Khi người chơi đạt 1 lượng điểm thưởng nhất định thì có thể sử dụng để đổi lấy các phần quà giá trị như sau:

1. Ngựa Chiếu Dạ (x15 tương đương 15 ngày) (hỗ trợ chỉ số: 1000 mệnh, 15% ngoại, 15% khí, 10% bạo cho toàn bộ đệ tử)
2. Rương Vũ khí + Áo Giáp
3. Rương Trang Sức Giáp
4. Tàn Hồn Đệ Tử: Tiêu Phong, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên
5. Rương bộ pháp, nội công S
6. 20 thần ngọc bảo rương
7. bí kíp thiên độc kinh (hạ)
8. Bích hà lưu tô

★★ Top 3 người điểm thưởng nhiều nhất mỗi server sẽ nhận các phần quà đặc biệt

☆ Top1 : Rương bộ pháp SSS + 100 thần ngọc bảo rương

☆ Top2 : Rương bộ pháp, nội công S+ SS + 80 thần ngọc bảo rương

☆ Top3 : Rương bộ pháp, nội công S + 50 thần ngọc bảo rương

Võ Lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140