Sự Kiện Tích Lũy Nạp 05/03

05-03-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

Sự Kiện Tích Lũy Nạp 05/03 - 1

★★★ Sự Kiện Tích Lũy Nạp ★★★

✿✿ Thời gian: 10h ngày 5/3 - 23h30 ngày 6/3

✿✿ Áp dụng: s1 - s128

✿✿ Nội Dung:
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị nhân sĩ tiến hành thao tác nạp knb vào nhân vật, khi tích lũy số knb nạp đạt những mốc nhất định sau đây sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị và hấp dẫn.

• Chỉ áp dụng nhận 1 lần ở từng mốc tích lũy nạp KNB chuyển vào game. Có thể nhận thưởng ở cả 4 mốc

• Nhận thưởng ở mục Sự Kiện - "Thưởng Nạp" .Quà sẽ chuyển vào Truyền Thư ngay sau khi bằng hữu Nạp KNB đạt đủ Mốc Nạp.

✿✿ Phần thưởng: Khi đạt những mốc tích lũy nhất định, quý nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng có giá trị như sau:
• 2000 KNB: 20 gà quay + 1.000 bồi dưỡng đan + 50 Triệu bạc

• 6000 KNB: 2.000 bồi dưỡng đan + 5 hứa nguyện + 20 gà quay

• 12.000 KNB: 200 nguyên khí đan + 20 gà quay + 100 triệu bạc

• 20.000 KNB: 15 hứa nguyện + 3 truyền công linh dược + 1 rương trang bị Giáp (Vũ Khí + Áo)

 

Trân Trọng!

x
giftcode
Game SG140