[Sự Kiện] Thu thập - Đổi Thưởng 5

09-12-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự Kiện] Thu Thập - Đổi Thưởng

◈ Thời gian: 10h ngày 24/11- 23:30 ngày 30/11

◈ Đối tượng tham gia: Người chơi tại sv s1 đến s40 và S41 –  s59

◈ Nội Dung:

Đổi Đồ nhận thưởng -  thu thập đủ số lượng nguyên liệu sẽ cho các vị huynh đài cơ hội để được đổi những phần thưởng quý giá.

◈ Phần thưởng:
✿✿ S1 – s40

2 "Tài" + 2 "Đức" + 2 Nữ Nhi Hồng = 1 Luận kiếm + 1 Hứa nguyện (0/1)

2 "Tài" + 2 "Đức" + 200.000 bạc = 1 ga + 3 Rương bạc (0/3)

1 "Tài" + 20knb + 200.000 bạc  = 5 mảnh Cấm vệ khải giáp + 5 mảnh Nga hoàng thượng thường  (0/2)

1 "Đức" + 100knb = 2 mảnh Thu Lam Nhung Y (0/2) 

✿✿S41 – 59:

2 "Tài" + 2 "Đức" + 1 nu nhi hong = 1 Gà + 1 Hứa nguyện  (0/1)

2 "Tài" + 2 "Đức" + 200.000 bac = 1 Gà + 3 Rương bạc (0/3)

1 "Tài" + 20knb + 200.000 bac  = 5 mảnh Cấm vệ khải giáp + 5 mảnh Nga hoàng thượng thường  (0/2)

1 "Đức" + 100knb = 2 Mảnh Ô Tàm Y (0/2)

Lưu Ý: Chữ "Tài" và "Đức" sẽ kiếm được trong quá trình vượt ải Hắc Mộc Nhai

Võ Lâm Sơn Trang kính bút

x
giftcode
Game SG140