[Sự Kiện] Thu Thập - Đổi Thưởng 29/12

29-12-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự Kiện] Thu Thập - Đổi Thưởng 29/12 - 1

[Sự Kiện] Thu Thập - Đổi Thưởng

✿✿ Thời gian: 10h ngày 29/12 - 23h30 ngày 31/12

✿✿ Nội Dung: tham gia đổi đồ nhận thưởng

✿✿ Phần thưởng:

50 thiệp mời + 2 hồng ngọc + 200.000 bạc = 500.000 bạc + 1 mai khôi lộ + 1 mảnh kỳ lân bội (0/5)
150 thiệp + 5 lam ngọc + 200.000 bạc = 1.000.000 bạc + 1 hứa nguyện + 3 mảnh ô tằm y (0/2)
250 thiệp + 5 hoàng ngọc + 200.000 bạc = 2 gà + 100 bồi dưỡng đan + 3 mảnh thiên tâm chi thủy (0/2)
700 thiệp + 500.000 bạc + 700knb = 3 gà + 5 mảnh ỷ thiên kiếm (0/2)

Tổng có thể nhận quà qua hoạt động Thu Thập - Đổi Thưởng:
- 1 vũ khí giáp Ỷ Thiên Kiếm
- 18 mảnh bộ pháp Thiên Tâm Chi Thủy
- 30 gà
- 600 bồi dưỡng đan
- 6 hứa nguyện bảo điệp
- 13,5 triệu bạc
- 1 áo ất Ô Tàm Y
- 1 trang sức ất Kỳ Lân Bội
- 15 bình rượu Mai Khôi Lộ

Ban Quản Trị Trân Trọng Thông Báo!

x
giftcode
Game SG140