★★★ [SỰ KIỆN] Nấu Bánh Chưng - Quà hấp dẫn★★★

30-06-2015

Mộng Võ Lâm - Phiên bản HOÀNG KIM GIÁP -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

★★★ [SỰ KIỆN] Nấu Bánh Chưng - Quà hấp dẫn★★★ - 1

★★★ [SỰ KIỆN] Nấu Bánh Chưng - Quà hấp dẫn★★★

 

✿ Thời gian: 10h00 ngày 30/6 – 23h30 ngày 2/7

✿ Nội dung: Tham gia vào Map Nấu Bánh Chưng tại mục Sự Kiện, Thu thập nguyên liệu trong Map Nấu Bánh và tham gia nấu bánh bằng cách click vào Nồi Bánh.

✿ Quà chung cho tất cả user khi nấu bánh đạt mốc : Trao thưởng mỗi mốc duy nhất 1 lần trong cả đợt, có thể nhận ở cả 3 mốc nếu đạt đủ 200k bánh
+ Mốc 1 (30k bánh): 100 knb + Gà quay x10 + Kim tàm ti x5
+ Mốc 2 ( 70k bánh ): 200 knb + Truyền công linh dược x2 + Kim tàm ti x10
+ Mốc 3 ( 200k bánh ): 300 knb + Bồi dưỡng đan x1000 + Kim tàm ti x15

✿ Top hàng ngày : ( top 30 ) (top tính theo liên server)
+ Top1 : 300 knb + Bạc 20 triệu + 500 Bồi dưỡng đan
+ Top 2-5 : 250 knb + Bạc 15 triệu + 450 Bồi dưỡng đan
+ Top 6-10 : 200 knb + Bạc 10 triệu + 400 Bồi dưỡng đan
+ Top11-20 : 150 knb + Bạc 10 triệu + 350 Bồi dưỡng đan
+ Top 21-30 : 100 knb + Bạc 10 triệu + 300 Bồi dưỡng đan

x
giftcode
Game SG140