[Sự Kiện] Lễ Bao Giờ Vàng 07/01

07-01-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự Kiện] Lễ Bao Giờ Vàng 07/01 - 1

★★★ [Sự Kiện] Lễ Bao Giờ Vàng ★★★


Lễ Bao Chỉ Bán Trong 2 Tiếng Duy Nhất Trong Hôm Nay.

◈ Thời gian: 12h - 14h00 ngày 07/01

◈ Áp dụng: s1 - s94

◈ Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, Vào phần Lễ Bao trong "Chợ":
Mua Lễ bao Hứa Nguyện x5 = 399 KNB

◈ Lưu ý: Chỉ Mua 1 lần duy nhất

Võ Lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140