[Sự Kiện] Lễ Bao cuối tuần

08-11-2014

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự Kiện] Lễ Bao cuối tuần - 1

 

◈ Thời gian: 10h ngày 08/11 - 23h30 ngày 09/11

 

◈ Đối tượng tham gia: Người chơi tại tất cả sv

 

◈ Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua Lễ Bao sự kiện trong chợ :

★ Lễ Bao cuối tuần :

● Gà x2

● Luận Kiếm lệnh x2

● Giá 1 KNB, Mỗi ngày mua 1 lần

 

★ Lễ Bao Bộ Pháp:

● Thiên Vân Chi Thân x1

● Giá 1000 KNB

● Chỉ được mua duy nhất 1 lần

 

Võ Lâm Sơn Trang kính bút

x
giftcode
Game SG140