Sự Kiện Giang Hồ - Đổi Đồ

27-01-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

 

★✿ Sự Kiện Giang Hồ - Đổi Đồ 

 

◈ Thời gian: 00h01' ngày 27/1 - 23h ngày 29/01

◈ Áp Dụng: s1 - s107

◈ Nội dung: 
● Sự Kiện Giang Hồ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, hành tẩu giang hồ sẽ nhận được
- 1 mảnh lục mạch thần kiếm
- 1 gà quay

● Sự Kiện Đổi Đồ : Trong thời gian diễn ra sự kiện, vào đổi đồ để nhận những vật phẩm hấp dẫn:

1 mảnh lục mạch thần kiếm + 1 chìa khóa bạc + 100.000 bạc = bồi dưỡng đan x200 + 2 rương bạc (0/1)
1 mảnh lục mạch thần kiếm + 2 chìa rương đồng + 100.000 bạc = thông kinh thảo x2 (0/1)
1 mảnh phương thiên kích + 1 luận kiếm lệnh + 100.000 bạc = gà quay x2 + tàng bảo đồ x2 (0/1)
2 nguyên khí đan + 5 hồng ngọc + 100.000 bạc = bạc x5 triệu + nữ nhi hồng x2 (0/1) 

Võ lâm sơn trang kính bút!

x
giftcode
Game SG140