[Sự kiện] Đua top - Hoa Sơn Luận Kiếm - Đổi Đồ 10/03

10-03-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự kiện] Đua top - Hoa Sơn Luận Kiếm - Đổi Đồ 10/03 - 1

[Sự Kiện] Đua Top - Luận Kiếm

◈ Thời gian: 00h01' ngày 10/03 - 21h ngày 14/03

Lưu ý: Top nhận quà sau 21h hàng ngày.

◈ Áp Dụng: s1 - s123

◈ Phần thưởng: Tham gai Đua Top Luận Kiếm để Nhận quà hàng ngày với các vật phẩm hấp dẫn sau:

★ Top 1: 7 mảnh bộ pháp giáp Thế Vân Tung + 3 hứa nguyện + 5 gà + 500 bồi dưỡng đan

★ Top 2: 6 mảnh bộ pháp giáp Thế Vân Tung + 2 hứa nguyện + 4 gà + 400 bồi dưỡng đan

★ Top 3: 5 mảnh bộ pháp giáp Thế Vân Tung + 2 hứa nguyện + 3 gà + 300 bồi dưỡng đan

★ Top 4-6: 4 mảnh nội công ất Ngũ Hành Tâm Pháp + 1 hứa nguyện + 3 gà + 250 bồi dưỡng đan

★ Top 7-10: Mảnh Bí kíp Thiên Vân Chi Thần x8 + gà quay x3 + thiên sơn tuyết liên x1

★✿ Sự Kiện Đổi Đồ

◈ Thời gian: 00h01' ngày 10/03 - 23h ngày 15/03

◈ Áp Dụng: s1 - s130

◈ Nội dung:

● Sự Kiện Đổi Đồ : Trong thời gian diễn ra sự kiện, vào đổi đồ để nhận những vật phẩm hấp dẫn:

5 nguyên khí đan + 1 rương đồng + 100.000 bạc = 2 thông kinh thảo + 2 chìa khóa đồng (0/2)
10 nguyên khí đan + 1 rương bạc + 1 chìa khóa bạc = 1 thiên sơn tuyết liên + 2 gà (0/1)
1 luận kiếm lệnh + 1 nữ nhi hồng + 100.000 bạc = 1 mai khôi lộ + 100 bồi dưỡng đan (0/2)
1 tàng bảo đồ + 1 mảnh tử khí đông lai + 1 mảnh phi phong = 1 rương vàng + 1 chìa khóa vàng (0/2)

Võ lâm sơn trang kính bút!
 

x
giftcode
Game SG140