[Sự Kiện] DI HOA CUNG –BẢO MÃ TẶNG ANH HÙNG

14-02-2015

Mộng Võ Lâm -  Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt

[Sự Kiện] DI HOA CUNG –BẢO MÃ TẶNG ANH HÙNG - 1

✿ [Sự Kiện] DI HOA CUNG – BẢO MÃ TẶNG ANH HÙNG

Mộng Võ Lâm - Game 3D Kiếm Hiệp của người Việt - bản Update mới 1.3 Tại Đây: http://mongvolam.sohagame.vn/download

◈ Thời gian sự kiện : 14h30 ngày 14/2 - 23h30 ngày 17/2 
(Lưu ý Đặc Biệt: Di Hoa Cung sẽ biến mất ngay khi thời gian sự kiện kết thúc, do đó Bằng hữu tham gia nhận quà cũng như Top hết sức lưu ý về thời gian, cũng như kết quả sau khi kết thúc sự kiện để tránh những phản hồi không đáng có)

◈ Áp dụng: s1 - s119, Tham gia Di Hoa Cung tại phần Sự Kiện trong game.

◈ Nội dung: mỗi KNB được tiêu bằng hữu sẽ nhận 1 gạch xây DI HOA CUNG , DI HOA CUNG đạt các mốc nhất định toàn bộ server sẽ nhận thưởng. Ngoài ra Top 10 gạch của server sẽ nhận thêm thưởng.

◈ Phần thưởng:

✿ Đạt mốc gạch xây Di Hoa Cung tại mỗi server thì toàn server đó nhận thưởng, (mỗi gạch = 1 knb)

- Mốc 1 đạt 10k gạch: 5 Gà + 5 Triệu Bạc

- Mốc 2 đạt 30k gạch: 5 Gà + 10 Thần Ngọc Bảo Rương

- Mốc 3 đạt 70k gạch: 100 KNB + Triệu Bạc + 2 hứa nguyện

- Mốc 4 đạt 120 gạch: 200 KNB + 15 Triệu Bạc + 10 Thần Ngọc Bảo Rương

- Mốc 5 đạt 200k gạch: 200 KNB + 2 Hứa Nguyện + 10 Gà + 10 Triệu Bạc

✿ Phần thưởng Top 10 gạch của mỗi server

-Top 1: Xích Thố ( hạn dùng 10 ngày ) + Rương Bộ pháp SS mới + 50 Thần Ngọc Bảo Rương + 500 Nguyên Khí Đan

- Top 2: Tuyệt Ảnh ( hạn dùng 8 ngày ) + Rương Bộ pháp S mới + 40 Thần Ngọc Bảo Rương + 400 Nguyên Khí Đan

- Top 3: Tuyệt Ảnh ( hạn dùng 7 ngày ) + Rương Bộ pháp S mới + 40 Thần Ngọc Bảo Rương + 400 Nguyên Khí Đan

- Top 4-6: Ô Truy ( hạn dùng 7 ngày ) + 40 Thần Ngọc Bảo Rương + 400 Nguyên Khí Đan

- Top 7-10: Ô Truy ( hạn dùng 7 ngày ) + 30 Thần Ngọc Bảo Rương + 300 Nguyên Khí Đan

 

Võ Lâm sơn trang kính bút

x
giftcode
Game SG140