BANG HỘI ĐỒNG TÂM

03-04-2015

Sự kiện BANG HỘI ĐỒNG TÂM

BANG HỘI ĐỒNG TÂM - 1

★★Thời Gian: 03/04 - 05/04
★★Hình Thức Tham Gia (tham gia tại Fanpage)
- Để lại địa chỉ email để nhận Giftcode (trước sau email phải có dấu cách)
- Like + Share + Tag 5 người bạn
- Chụp hình đốt lửa trại Bang Hội + Cấp độ Bang (như ảnh mô tả bên dưới)
- Điền thông tin Bang + Sever nhận thưởng


★★ Phần Thưởng
Chia theo cụm và thông tin bang hội tham gia.

Cụm 1: Từ S1 - S99
- Bang hội cấp 5 trở lên và Có tối thiểu 10 người cùng đốt lửa trại sẽ nhận thưởng: 500 knb + 10 gà + 50 triệu bạc + 500 bồi dưỡng đan + 30 thần ngọc bảo rương
- Bang hội dưới cấp 5 và Có tối thiểu 8 người cùng đốt lửa trại sẽ nhận thưởng: 300 knb + 5 gà + 30 triệu bạc + 200 bồi dưỡng đan + 20 thần ngọc bảo rương

Cụm 2: Từ s100 - S125
- Bang hội cấp 4 trở lên và Có tối thiểu 8 người cùng đốt lửa trại sẽ nhận thưởng: 500 knb + 7 gà + 50 triệu bạc + 500 bồi dưỡng đan + 30 thần ngọc bảo rương
- Bang hội dưới cấp 4 và Có tối thiểu 6 người cùng đốt lửa trại sẽ nhận thưởng: 300 knb + 5 gà + 30 triệu bạc + 200 bồi dưỡng đan + 20 thần ngọc bảo rương

Cụm 3: Từ S126 - S143
- Bang hội cấp 3 trở lên và Có tối thiểu 6 người cùng đốt lửa trại sẽ nhận thưởng: 500 knb + 7 gà + 50 triệu bạc + 500 bồi dưỡng đan + 30 thần ngọc bảo rương
- Bang hội dưới cấp 3 và Có tối thiểu 4 người cùng đốt lửa trại sẽ nhận thưởng: 300 knb + 5 gà + 30 triệu bạc + 200 bồi dưỡng đan + 20 thần ngọc bảo rương

★ Lưu ý: 
- Quà chung cho cả Bang không phân biệt Bang Chủ và thành viên.
- Các bạn tham gia sự kiện sẽ nhận được Giftcode cửa sự kiện
- Các bang hội tham gia sẽ nhận thêm quà cho toàn bang hội
★ Thời gian trao quà: Trong ngày 07/04
_______________________________________________
Mộng Võ Lâm- Game kiếm hiệp 3D đầu tiên của người Việt
● Trang chủ:http://mongvolam.sohagame.vn/
● Hội những người cùng chơi MVL: bit.ly/GroupMVL
★ Link tải iOS: bit.ly/MVL-iOS
★ Link tải Android: bit.ly/mvlandroid_13
★ Link tải Windows Phone: bit.ly/WP_MVL
★ Link tải Trực tiếp: bit.ly/MVL_sohagame
★ Link tải PC: bit.ly/mvl132_pc

x
giftcode
Game SG140